Wat doen wij?

Beveiliging en weerbaarheid zijn noodgedwongen al eeuwenlang centrale thema’s in de Joodse gemeenschap. Joden worden niet meer alleen bedreigd door het ‘traditionele antisemitisme’ maar in toenemende mate door een anti-Israël sentiment dat zich uit in agressie tegen Joden en Joodse doelen buiten Israël. Joodse gemeenschappen in westerse landen moeten zich sinds een aantal decennia daarom toenemend beveiligen.

In 1983 is in Nederland de Stichting Bij Leven en Welzijn (BLEW) opgericht. BLEW heeft als doel Joden in Nederland te beveiligen en staat onder toezicht van een Raad van Gedelegeerden, waarin de meeste organen van georganiseerd Joods Nederland zijn vertegenwoordigd. Met het mandaat van de Raad van
Gedelegeerden adviseert BLEW – gevraagd en ongevraagd – Joods Nederland

over alle aspecten van veiligheid.

Naast de beveiliging van synagogen, scholen, Joodse evenementen en instellingen, geeft BLEW advies over veiligheidsaspecten bij (nieuw-)bouw en geeft de organisatie voorlichting aan jongeren over veiligheid en weerbaarheid. Daarnaast is BLEW het aanspreekpunt inzake veiligheidskwesties voor de politiek, politie en andere overheidsorganen en –diensten. BLEW houdt tot slot antisemitische incidenten bij om de dreiging tegen Joden in Nederland zowel in omvang als in vorm te analyseren.

Wilt u meer informatie over zaken gerelateerd aan BLEW?  Hieronder vindt u een selectie van interessante en relevante websites.